Grattis! Du är antagen till Fältartistkurs på Väddö Skjutfält 8-13 okt 2023.

Vi vill börja med att be dig göra tre viktiga saker:

1. Om du inte redan gjort det behöver du snarast bekräfta din plats på Försvarsutbildarna Mina sidor och besvara svarsformuläret. Länk till Mina sidor: https://crm.forsvarsutbildarna.se/pages/minasidor/onepage.aspx

Om du har inloggningsproblem kontaktar du Renèe Björnö på Försvarsutbildarnas kansli renee.bjorno@forsvarsutbildarna.se eller tel: 08-587 742 20.

2. Beställ redan idag dina resehandlingar. Fyll i reseblanketten som finns i PDF-format nedanför respektive kursbeskrivning och maila den till: premium125@bcdtravel.se

Har du andra frågor gällande resa till kurs, mailar du utbildning@faltartisterna.se.
Resor-till-och-fran-kursverksamhet-elever-och-kursledningar-version-2023-08-23.pdf

3. Kontakta Försäkringskassan och skaffa ett giltigt årsaktuellt försäkringsbeslut (SGI).
Obs! Detta gäller endast om du är egenföretagare med enskild firma, handelsbolag etc. Beställ intyget snarast då det brukar ta tid att få. Om du har ett AB räcker det att redovisa med senaste lönespecifikation – SGI behövs då inte. Är du anställd går det bra med senaste lönespecifikation. Dessa dokument bifogas när du ansöker om din ekonomiska ersättning digitalt -se Info ekonomisk ersättning för kurs nedan.

För att få gå kurs måste du betalat din årsavgift på 200 kr till Fältartisterna!
Avgiften betalas till Försvarets Fältartister på plusgiro 59858–1 alternativt swisha till: 123 683 9534.

Info ekonomisk ersättning för kurs:
Försvarsutbildarna har gått över till ett digitaliserat system för ansökan om ekonomisk ersättning. Istället för att fylla i blanketter att ta med till kursen ska du nu fylla i ett formulär via Mina sidor på Försvarsutbildarnas hemsida. Obs! Du ska fylla i de uppgifter som är möjliga redan innan du åker på kursen; exempelvis kontonummer, underlag för ersättning (som SGI/lönespec etc), digitalt kvitto på resa om du bokat den själv, antal km för reseersättning med bil etc. Dessa dokument laddar du upp innan kurs på Försvarsutbildarna/Mina sidor (se länk till instruktioner och mera info i dokument nedan ”Elever – Instruktionsbrev ekonomisk ersättning).  Spara dina uppgifter på knappen ”Spara utkast”. Knappen ”Skicka in” fungerar först när kursen startat och ni kommer under kursens första dagar att ha avsatt tid i schemat att slutföra uppgifterna och ställa ev frågor.

I bifogat dokument ”Elever – Informationsbrev ekonomisk ersättning” finns länk till mer information och en instruktionsfilm om hur formuläret ska fyllas i. Du behöver ha fungerande inloggningsuppgifter till Försvarsutbildarna/Mina sidor.
Elever-informationsbrev-ekonomisk-ersattning_2023-06-30.pdf

Fältartistkurserna Väddö 2023

Vad kommer vi att syssla med under veckan?
Kursveckan varvas med både teori och praktik. Du kommer att få reda på vilka krav den militära organisationen ställer på dig i olika avseenden. Du får också kunskaper som du kommer att ha nytta av även civilt bl.a. första hjälpen. Mycket musicerande och artisteri blir det naturligtvis där det varje kväll är schemalagd underhållning. Dessutom gör vi en stor show för inbjuden publik.

Under veckan kommer du att bli indelad i olika grupper som ska stå för den schemalagda underhållningen varje kväll. Gruppen kommer att få i uppdrag att jobba utifrån ett scenario hämtat från många av de olika situationer vi underhåller i som fältartister. Alla grupper kommer att ha en chef som går repetitionskursen. Chefens jobb är att vägleda gruppen i rätt riktning så att underhållningen passar scenariot. Varje kväll byter man grupp och scenario.

Vad behöver jag ha med mig och tänka på?
Hela dagarna går vi i uniform, vilken också fungerar som scenkläder vid den stora showen. Om du av medicinska skäl måste bära egna kängor skall dessa vara svarta. Kvällstid gäller civila kläder förutom den dag som vi har stor show. Sitt handinstrument tar man med själv. Ljudanläggningar, trummor, förstärkare och klaviaturinstrument finns på plats.

Som fältartist är det viktigt att vara beredd på allt och att ”gilla läget”. Det kan röra sig mellan att framföra hård och ösig rock för en ung målgrupp eller att framföra finstämda sånger för en mer mogen publik. Som fältartist måste man vara bred! Tänk därför till i god tid innan kursen. Det blir inte mycket tid över att repetera så det är viktigt att du förbereder dig genom att tänka ut vad du skulle vilja framföra och ta med texter, noter, ”ljudande exempel” eller eventuella arr för att underlätta för dina kollegor. Var beredd på att framföra låtar där förberedelsetiden är kort och att din grupps chef kanske ber dig spela/sjunga något som du inte är van vid. På fältartistkursen är det högt till tak och vi uppmanar alla att våga gå utanför sin ”comfort zone”.

Tänk på att ta med musikexempel på format som inte kräver uppkoppling då vi är många som ska dela wifi-nätverk.

Vänligen observera att kursen genomförs på en militär anläggning. Det betyder att vi alla behöver rätta oss efter de regler som gäller på Väddö Skjutfält. Detta innebär exempelvis att det inte är tillåtet att medföra eller dricka alkohol. Torsdagens avslutningsmiddag är inbokad på Väddö Kursgård. Den kvällen kommer baren att vara öppen.

Har du önskemål eller funderingar maila utbildning@faltartisterna.se.

Vid återbud maila till utbildning@faltartisterna.se. Det ger oss möjligheten att ta in någon från väntelistan. Registrera även återbud på Försvarsutbildarna/Mina sidor.

Dessa blanketter skall läsas igenom:

Allmän info vid utbildning 2019-10-22
Resehandbok Bil 2 Elever och instruktörer.pd f
Uppförandekod-Fältartister-2019

Sjukvård:
Akut omhändertagande_1
Akut omhändertagande_2

Informationtjänst:
Handbok sociala medier

Militära dokument:
Formella grunder personligt uppträdande-2017

 


GRUNDKURS VÄDDÖ 2023

Grundkursen är till för dig som vill tjänstgöra som fältartist i första hand nationellt. För att kunna tjänstgöra internationellt behöver du bli godkänd på fördjupningskursen. Dagtid ägnas åt lektioner som fältartisternas historia, insatser, informationstjänst, värdegrund, sjukvård, backspegelsamtal, exercis samt vapentjänst. Kvällstid kommer alla att delas in i grupper som skall se till att det sätts ihop en show på c:a en timme, efter showen är det öppen scen. Förbered dig på att kursen kommer att bli väldigt intensiv med långa dagar, tidiga morgnar och sena kvällar. Därför rekommenderar vi inte att du sätter gig samma kväll du kommer hem från kursen.
GK Resebeställningsblankett Fältartist grundkurs_10

FÖRDJUPNINGSKURS VÄDDÖ 2023

Fördjupningskursen är för dig som gått en grundkurs och vill fördjupa kunskaperna. Efter genomförd fördjupningskurs så finns möjligheten att bli uttagen till utlandstjänst. Dagtid ägnas åt lektioner som fältartisternas historia, insatser, informationstjänst, värdegrund, sjukvård, backspegelsamtal och exercis. Kvällstid kommer alla att delas in i grupper som skall se till att det sätts ihop en show på c:a en timme, efter showen är det öppen scen.
FK Resebeställningsblankett Fältartist fördjupningskurs_1

REPETITIONSKURS VÄDDÖ 2023

Repetitionskursen är för dig som redan gått Grundkurs & Fördjupningskurs och som vill underhålla dina kunskaper inom fältartisteriet. Vi rekommenderar att man går repetitionskursen minst en gång vart 5:e år för att bibehålla sina kunskaper och följa med i förändringar som sker i förbundet. Repetitionskursen kommer att följa med grundkursen i vissa moment och fördjupningskursen i andra moment. Dagtid ägnas åt lektioner som fältartisternas historia, insatser, informationstjänst, värdegrund, sjukvård, backspegelsamtal, exercis samt vapentjänst. Kvällstid kommer alla att delas in i grupper som skall se till att det sätts ihop en show på c:a en timme, efter showen är det öppen scen. Veckan kommer att bli väldigt intensiv med långa dagar, tidiga morgnar och sena kvällar. Därför rekommenderar vi inte att du sätter gig samma kväll du kommer hem från kursen.
RK Resebeställningsblankett Fältartist repetitionskurs_1

FÄLTREGISSÖRSKURS VÄDDÖ 2023

Fältregissörskursen är till för dig som blivit utsedd bli Fältregissör. Syftet är att fortbilda och vidmakthålla kunskaper hos fältregissörer som ska leda fältartistgrupper i olika situationer, inom ramen för Försvarsmaktens insatser, både nationellt och internationellt. Du kommer att öva på att leda andra fältartister under de underhållningsuppdrag ni tilldelas under kursen. Under kursen kommer du också att få ta del av de nya riktlinjerna för att tjänstgöra som Fältregissör.
FRK Resebeställningsblankett Fältartist regissörskurs_1