Din medlemsavgift behövs!

Fältartisterna är i ropet! Vi efterfrågas mer och mer både internationellt och inom Sverige. I försvarsmaktens skrifter nämns Fältartisterna alltid i positiva ordalag. Vi anses både viktiga och duktiga. Det är vi stolta över. Vår verksamhet växer alltså, men kostar pengar. En mindre men viktig del av finansieringen kommer från medlemsavgifterna, som är avgörande för våran framtid.

Årsavgiften är blygsamma 200 kronor.

Avgiften betalas till PlusGirokonto 5 98 58-1 alternativ swishnummer: 123 683 9534. Glöm inte att skriva vem inbetalningen avser.

Mats Nordenborg
Förbundskassör