Styrelsen

https://faltartisterna.se/wp-content/uploads/2022/03/Maria-Almlov-FA22-300x300.jpg

Ordförande
Maria Almlöv

https://faltartisterna.se/wp-content/uploads/2022/03/Tomas-Bostrom-FA22-300x300.jpg

Vice ordförande
Tomas Boström

https://faltartisterna.se/wp-content/uploads/2022/03/Linn-Ramstierna-FA22-300x300.jpg

Sekreterare
Linn Ramstierna

https://faltartisterna.se/wp-content/uploads/2022/03/Mats-Nordenborg-FA22-300x300.jpg

Kassör
Mats Nordenborg

Ledamöter

Suppleanter

Valberedning

https://faltartisterna.se/wp-content/uploads/2022/03/Stefan-Flink-FA22-300x300.jpg

Stefan Flink

https://faltartisterna.se/wp-content/uploads/2022/03/Marina-Johansson-FA22-300x300.jpg

Marina Johansson

https://faltartisterna.se/wp-content/uploads/2023/03/mia_2023-300x300.jpg

Mia Nilö

https://faltartisterna.se/wp-content/uploads/2024/03/mattias-300x300.jpeg

Mattias Yilbar Norgren