Försvarets Fältartister

Välkommen till Fältartisterna!

Med sitt ursprung ur beredskapsåren har Försvarets Fältartister sedan 1953 varit en del av den svenska frivilligrörelsen med uppgift att stödja Försvarsmakten med personalvård i form av musik och artisteri. I fält. På kaserngårdar. I insatsområden.

Men Fältartisterna är inte bara det självklara valet för Försvarsmaktens musikaliska personalvårdsinsats. En del av verksamheten är också att samla omvärldsintresserade musiker och underhållare. Medlemmarna blir en del av ett unikt nätverk som genom Fältaristernas kurser och med hjälp av varandras kompetenser kan utvecklas i sin profession både i det civila och som Fältartist.

Fältartisternas väg till insats går genom kurser och utbildningar som ger våra medlemmar större kunskaper och fördjupade insikter om hur det är att vara Fältartist och hur det är eller kan vara att personalvårda inom Försvarsmakten med musik och underhållning som verktyg. Fältartisternas utbildningsprogram ger också en större förståelse för hur det är att vara ledare eller gruppmedlem i en ensemble – både civilt och inom Försvarsmakten.

Genom Fältartisternas insatser – hemma och borta, genom kursverksamheten och genom en aktiv kommunikation med medlemmarna skapas en organisation där medlemmarna känner sig stolta. Stolta över att vara Fältartister.