Fältartisterna ur historiskt perspektiv

Att underhållning behövs, i fred och ofred, är sedan länge bevisat. Sverige är det enda land i världen som har en organiserad fältartistverksamhet knuten till Försvaret.
Under beredskapsåren underhöll svenska artister våra soldater runt om i Sverige. Gamla tidningsurklipp vittnar om hur de allra populäraste artisterna stod på lastbilsflak, i hangarer eller på provisoriska scener utomhus och sjöng för de överlyckliga soldaterna. Vi har också sett gamla journalfilmer där Vera Lynn, Marilyn Monroe, Bob Hope och Elvis Presley och många fler under andra Världskriget underhöll trupperna ute vid fronterna i Europa. Men det var artister som Ulla Billquist, Alice Babs, Charlie Norman m. fl. som gladde de svenska soldaterna runt om i vårt land.

För att engagera en artist krävdes kontakter med produktionsbolag och managers. Långa diskussioner fördes av folk vid Försvarsstaben med artisternas ombud. Det handlade om tider, gager, ljud och ljus, ja om allt det som är självklart för dem som är insatta i showbusiness och som både kräver tid, kunnande och erfarenhet av den som skall ansvara för verksamheten. Med den erfarenhet som man skaffade sig av detta här i Sverige under beredskapsåren lades grunden för idén till att organisera Fältartisterna. Det skulle naturligtvis vara mycket lättare i framtiden om man i lugn och ro i fredstid kunde bygga upp organisationen kring artistverksamheten i fält med hjälp av artisterna själva. 1953 bildades Försvarets Fältartistkår som sedan blev Försvarets Fältartistförening 1956.
och idag heter vi Försvarets Fältartister och är en del av Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

Allt sedan starten har vårt uppdrag från Försvarsmakten handlat om att utbilda och krigsplacera yrkesutövande sångare, musiker, skådespelare och andra typer av underhållare. Redan 1957 tjänstgjorde den första gruppen fältartister i internationella sammanhang och idag har c:a 400 av våra drygt 700 medlemmar fått chansen att öva sin krigsbefattning i utlandstjänst som fältartist. Ett grundkrav för att bli krigsplacerad eller att tjänstgöra internationellt är att gå någon av fältartistkurserna som sedan 2022 hålls på Väddö.

En av de stora skillnaderna mellan Sverige och andra länder är att Sverige vill engagera så många olika yrkeskategorier inom sitt försvar som möjligt. Det gör att vårt svenska försvar idag inte bara består av soldater som har utbildning på att hantera vapen. Vi har i stort sett alla yrkeskategorier representerade bl.a. läkare, präster, tolkar OCH artister. Det finns 100.000-tals personer som är engagerade i vårt försvar genom de olika frivilliga försvarsorganisationerna t. ex. Lottorna, Bilkåren och Svenska Försvarsutbildningsförbundet dit Fältartisterna hör.