För att kontakta Fältartisterna i olika frågor, så har du här olika kontaktuppgifter beroende på vad du vill fråga oss om.
Förfrågningar om nationella och internationella insatser: insats@faltartisterna.se
Medlemsfrågor: medlem@faltartisterna.se

För övergripande frågor: