Fältartisternas kurser ger dig större kunskap och fördjupad insikt om hur det är att vara Fältartist och hur det är eller kan vara att genomföra personalvård inom Försvarsmakten med musik och underhållning som verktyg. Utbildningsprogrammet ger dig också en större förståelse för hur det är att vara ledare eller gruppmedlem i en ensemble – både civilt och inom Försvarsmakten.

Fältartist – grundkurs

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kompetens för att kunna tjänstgöra i en fältartistbefattning och delta i fältartistuppdrag, framförallt nationellt.

Fältartist – repetitionskurs

Kursen syftar till att du repeterar dina kunskaper från grund- och fördjupningskursen för att kunna tjänstgöra i en fältartistbefattning och delta i fältartistuppdrag både nationellt och internationellt.

Fältartist – fördjupningskurs

Kursen syftar till att fortbilda och uppdatera de fältartister som redan har en grundläggande kompetens som fältartister. Kursen ska höja nivån på din kompetens när det gäller tjänstgöring i nationella och internationella fältartistuppdrag.

Fältartist – regissörskurs

Kursen syftar till att fortbilda och vidmakthålla kunskaper hos fältregissörer som ska leda fältartistgrupper i olika situationer inom ramen för Försvarsmaktens insatser, både nationellt och internationellt.