Du är antagen till Fältartistkurs på Väddö Skjutfält, 2022

Hej! Viktig info om kurserna på Väddö, 28:e aug- 3:e sep 2022.

Vi vill börja med att be dig göra tre viktiga saker:

1. Om du inte redan gjort det behöver du snarast bekräfta din plats på Försvarsutbildarna Mina sidor och besvara svarsformuläret för att vi skall ta din anmälan som slutgiltig. Senast den 22:a juni behöver vi ditt svar!
Länk till Mina sidor: https://crm.forsvarsutbildarna.se/pages/minasidor/onepage.aspx

För kännedom! Försvarsutbildarna behöver av administrativa skäl registrera alla deltagare som GK på just denna kurs. Därför är alla antagna nu registrerade som GK (även om du sökt FK eller RK). På kursen kommer ni dock att delas upp i GK, FK och RK med innehåll som motsvarar de olika kurserna.

När du är inloggad hittar du svarsenkäten under fliken Ansökningsstatus och där finns sedan en ”Svara-knapp” kopplad till din kurs.  Obs! Om du var antagen till Ånn och flyttats över till denna kurs behöver du inte bekräfta din plats igen, men har du sökt på nytt behöver du bekräfta. Dubbelkolla också gärna att du fyllt i svarsformuläret så att vi har dina alla de uppgifter vi behöver (särskilt viktig är storleksuppgifterna till uniformsbeställning).

Om du har inloggningsproblem kan du kontakta Renèe Björnö på Försvarsutbildarnas kansli renee.bjorno@forsvarsutbildarna.se  eller tel: 08-587 742 20.

2. Beställ redan idag dina biljetter. Fyll i reseblanketten som finns i PDF-format nedan och maila den till den angivna adressen till BCD Travel,
e-post: premium125@bcdtravel.se

Alla kursdeltagare kan använda denna resebeställningsblankett:
GK Resebeställningsblankett Fältartist grundkurs v 2 formulär

Vid specifika frågor kring resor; kontakta oss på utbildning@faltartisterna.se.
Resor till och från kursverksamhet elever och kursledningar 2020-03

3. Kontakta Försäkringskassan och skaffa ett giltigt årsaktuellt försäkringsbeslut (SGI).

Obs! Detta gäller endast om du är egen företagare med enskild firma, handelsbolag etc. Beställ intyget snarast då det brukar ta tid att få. (Om du har ett AB räcker det att redovisa med senaste lönespecifikation – SGI behövs då inte). Är du anställd går det bra med senaste lönespecifikation. Dessa dokument bifogas när du ansöker om din ekonomiska ersättning digitalt  – se Info ang ekonomisk ersättning nedan.

Ett villkor för att få gå kurs är också att du betalat din årsavgift till Fältartisterna.Info angående ekonomisk ersättning för kurs:

Försvarsutbildarna har gått över till ett digitaliserat system för ansökan om ekonomisk ersättning. Istället för att fylla i blanketter att ta med till kursen ska du nu fylla i ett formulär via Mina sidor på Försvarsutbildarnas hemsida. Obs! Tanken är att du ska fylla i de uppgifter som är möjliga redan innan du åker på kursen; exempelvis kontonummer, underlag för ersättning (som SGI/lönespec etc), digitalt kvitto på resa om du bokat den själv, antal km för reseersättning med bil etc. Dessa dokument laddar du upp innan kurs på Försvarsutbildarna/Mina sidor (se länk till instruktioner och mera info i dokument nedan ”Elever – Instruktionsbrev ekonomisk ersättning).  Spara dina uppgifter på knappen ”Spara utkast”. Knappen ”Skicka in” fungerar först när kursen startat och ni kommer under kursens första dagar att ha avsatt tid i schemat att slutföra uppgifterna och ställa ev frågor.

I bifogat dokument ”Elever – Informationsbrev ekonomisk ersättning finns länk till mera information och en instruktionsfilm om hur formuläret ska fyllas i. Du behöver ha fungerande inloggningsuppgifter till Försvarsutbildarna/Mina sidor.

Elever – informationsbrev ekonomisk ersättning_2022-01-01

 Fältartistkurserna Väddö 2022
Vad kommer vi att syssla med under veckan?
Kursveckan varvas med både teori och praktik. Du kommer att få reda på vilka krav den militära organisationen ställer på dig i olika avseenden. Du får också en hel del nyttiga kunskaper som du kommer att ha nytta av även civilt, första hjälpen. bl.a.
Mycket musicerande och artisteri blir det naturligtvis. Varje kväll är det schemalagd underhållning. Dessutom gör vi en stor show för inbjuden publik.

Under veckan kommer du att bli indelad i olika grupper som ska stå för den schemalagda underhållningen varje kväll. Gruppen kommer att få i uppdrag att jobba utifrån ett scenario hämtat från många av de olika situationer vi underhåller i som fältartister. Alla grupper kommer att ha en chef som går repetitionskursen. Chefens jobb är att vägleda gruppen i rätt riktning så att underhållningen passar scenariot. Varje kväll byter man grupp och scenario.

Vad behöver jag ha med mig och tänka på?
Hela dagarna går vi i uniform, vilken också fungerar som scenkläder vid den stora showen. Om du har privata kängor får du använda dem. Enda kravet är att de har svart/mörk färg.
 Kvällstid gäller civila kläder förutom den dag som vi har stor show.
 Sitt handinstrument tar man med själv. Ljudanläggningar, trummor, förstärkare och klaviaturinstrument hyr vi.

Som fältartist är det viktigt att vara beredd på allt och att ”gilla läget”. Det kan röra sig mellan att framföra hård och ösig rock för en ung målgrupp eller att framföra finstämda sånger för en mer mogen publik. Som fältartist måste man vara bred! Tänk därför till i god tid innan kursen. Det blir inte mycket tid över att repetera så det är viktigt att du förbereder dig genom att tänka ut vad du skulle vilja framföra och ta med texter, noter, ”ljudande exempel” eller eventuella arr för att underlätta för dina kollegor. Var beredd på att framföra låtar där förberedelsetiden är kort och att din grupps chef kanske ber dig spela/sjunga något som du inte är van vid. På fältartistkursen är det högt till tak och vi uppmanar alla att våga gå utanför sin ”comfort zone”.

Tänk på att ta med musikexempel på format som inte kräver uppkoppling då vi är många som ska dela wifi-nätverk.

Har du önskemål eller funderingar över detta, så ring eller maila på utbildning@faltartisterna.se.

Till sist vill vi påminna om att närvaro HELA kursen, söndag 28:e aug kl 16 – lördag 3:e sep kl. 12, är obligatorisk. Vid återbud, hör av er till någon av oss i kursledningen. Det ger oss möjligheten att ta in någon från ”väntelistan”. Registrera även återbud på Försvarsutbildarna/Mina sidor.


Dessa blanketter skall läsas igenom:

Allmän info vid utbildning 2019-10-22
Resehandbok Bil 2 Elever och instruktörer.pdf
Uppförandekod Fältartister 2019

Förstudier:
Här nedan finns lite dokument att ladda hem för den som är intresserad av att förstudera lite:

Sjukvård:
  Akut omhändertagande Sida1
  Akut omhändertagande Sida2

Informationstjänst:
  Handbok sociala medier

Militära dokument:
 Formella grunder personligt uppträdande-2017

Obs! Om du av någon anledning inte kan hantera dokumenten så hör av dig till oss så skickar vi ut blanketterna på annat sätt.


Grundkurs Väddö 2022

Grundkursen är till för dig som vill kunna få tjänstgöra som fältartist i första hand nationellt. Efter att du gått fördjupningskurs så finns möjligheten att du kan bli uttagen till utlandstjänstgöring.

Veckan kommer att bestå av lektioner som fältartisternas historia, insatser, informationstjänst, värdegrund, sjukvård, backspegelsamtal, exercis samt vapentjänst. På kvällarna kommer alla att delas in i grupper som skall se till att det sätts ihop en show på c:a en timme och efter den är det öppen scen.

Veckan kommer att bli väldigt intensiv, långa dagar med tidiga morgnar och sena kvällar så vi rekommenderar inte att ni sätter gig samma kväll ni kommer hem från kursen.


Fördjupningskurs Väddö 2022

Fördjupningskursen är för dig som gått en grundkurs och vill fördjupa kunskaperna. Efter genomförd fördjupningskurs så finns möjligheten att kunna bli uttagen till utlandstjänst.

Veckan kommer att bestå av lektioner som informationstjänst, värdegrund, folkrätt, sjukvård, exercis, backspegelsamtal, skyddstjänst, eskortövning samt försvarsupplysning. På kvällarna kommer alla att delas in i grupper som skall se till att det sätts ihop en show på c:a en timme och efter den är det öppen scen.

Veckan kommer att bli väldigt intensiv, långa dagar med tidiga morgnar och sena kvällar så vi rekommenderar inte att ni sätter gig samma kväll ni kommer hem från kursen.


Repetitionskurs VÄDDÖ 2022

Repetitionskursen är för dig som redan gått Grundkurs & Fördjupningskurs och som vill underhålla dina kunskaper inom fältartisteriet. Vi rekommenderar att man går repetitionskursen minst en gång vart 5:e år för att bibehålla sina kunskaper och följa med i förändringar som sker i förbundet.

Veckan kommer att bestå av lektioner som informationstjänst, värdegrund, folkrätt, sjukvård, exercis, backspegelsamtal, eskortövning, skyddstjänst, samt försvarsupplysning. Repetitionskursen kommer att följa med grundkursen i vissa moment och fördjupningskursen i andra moment. På kvällarna kommer alla att delas in i grupper som skall se till att det sätts ihop en show på c:a en timme och efter den är det öppen scen.

Veckan kommer att bli väldigt intensiv, långa dagar med tidiga morgnar och sena kvällar så vi rekommenderar inte att ni sätter gig samma kväll ni kommer hem från kursen.