Du är antagen till Fältartistkurs i Ånn 2022

Hej! Viktig info om kurserna i Ånn 9-15:e  januari 2022.

Vi vill börja med att be dig göra tre viktiga saker:

1. Du måste nu bekräfta din plats på Försvarsutbildarna Mina sidor och besvara svarsformuläret för att vi skall ta din anmälan som slutgiltig. Senast den 30:e nov behöver vi ditt svar!
Länk till Mina sidor: https://crm.forsvarsutbildarna.se/pages/minasidor/onepage.aspx
När du är inloggad hittar du svarsenkäten under fliken Ansökningsstatus och där finns sedan en ”Svara-knapp” kopplad till denna kurs. Obs! Om du har inloggningsproblem kan du kontakta Renée Björnö på Försvarsutbildarnas kansli renee.bjorno@forsvarsutbildarna.se eller tel: 08-587 742 20.

2. Beställ redan idag dina biljetter. Fyll i reseblanketten som finns i PDF-format nedan under respektive kursbeskrivning och maila den till den angivna adressen BCD Travel,
e-post: premium125@bcdtravel.se
Vid kurser förlagda vid Camp Ånn bokar resebyrån i första hand nattåg. På resebeställningen finns förprintad information till resebyrån kring vilka avgångar som ska bokas i första hand. (Obs! Resebeställningsblanketten är kopplad till respektive kurs och finns därför bifogad under varje kursbeskrivning).

Observera att de nya resebestämmelserna inte medger flygresor utan att det är tåg som gäller. Det innebär för vissa att restiden kommer vara längre än tidigare år. Vid specifika frågor kring resor; kontakta oss på utbildning@faltartisterna.se.

3. Kontakta Försäkringskassan och skaffa ett giltigt årsaktuellt försäkringsbeslut (SGI).
Obs! Detta gäller endast om du är egen företagare med enskild firma, handelsbolag etc. Beställ intyget snarast då det brukar ta tid att få. (Om du har ett AB räcker det att redovisa med senaste lönespecifikation – SGI behövs då inte). Är du anställd går det bra med senaste lönespecifikation. Dessa dokument bifogas när du ansöker om din ekonomiska ersättning digitalt – se Info ang ekonomisk ersättning nedan.

Ett villkor för att få gå kurs är också att du betalat din årsavgift till Fältartisterna.Info angående ekonomisk ersättning för kurs:

Försvarsutbildarna har gått över till ett digitaliserat system för ansökan om ekonomisk ersättning. Istället för att fylla i blanketter att ta med till kursen ska du nu fylla i ett formulär via Mina sidor på Försvarsutbildarnas hemsida. Obs! Tanken är att du ska fylla i de uppgifter som är möjliga redan innan du åker på kursen; exempelvis kontonummer, underlag för ersättning (som SGI/lönespec), digitalt kvitto på resa om du bokat den själv, antal km för reseersättning med bil etc. Dessa dokument laddar du upp innan kurs på Försvarsutbildarna/Mina sidor (se länk till instruktioner och mera info i dokument nedan ”Elever – Instruktionsbrev ekonomisk ersättning).  Spara dina uppgifter på knappen ”Spara utkast”. Knappen ”Skicka in” fungerar först när kursen startat och ni kommer under kursens första dagar att ha avsatt tid i schemat att slutföra uppgifterna och ställa ev frågor.

I bifogat dokument ”Elever – Informationsbrev ekonomisk ersättning finns länk till mera information och en instruktionsfilm om hur formuläret ska fyllas i. Du behöver ha fungerande inloggningsuppgifter till Försvarsutbildarna/Mina sidor.

Resor till och från kursverksamhet elever och kursledningar 2020-03(PDF)
Elever – informationsbrev ekonomisk ersättning_2022-01-01(PDF)Fältartistkurserna Ånn 2022
Vad kommer vi att syssla med under veckan?

Kursveckan varvas med både teori och praktik. Du kommer att få reda på vilka krav den militära organisationen ställer på dig i olika avseenden. Du får också en hel del nyttiga kunskaper som du kommer att ha nytta av även civilt, första hjälpen. bl.a.

Mycket musicerande och artisteri blir det naturligtvis. Varje kväll är det schemalagd underhållning i kursgårdens pub. Dessutom gör vi en stor show för inbjuden publik.

Under veckan kommer du att bli indelad i olika grupper som ska stå för den schemalagda underhållningen i puben varje kväll. Gruppen kommer att få i uppdrag att jobba utifrån ett scenario hämtat från många av de olika situationer vi underhåller i som fältartister. Alla grupper kommer att ha en chef som går repetitionskursen. Chefens jobb är att vägleda gruppen i rätt riktning så att underhållningen passar scenariot. Varje kväll byter man grupp och scenario.

Vad behöver jag ha med mig och tänka på?
Hela dagarna går vi i uniform, vilken också fungerar som scenkläder vid den stora showen. Om du har privata kängor får du använda dem. Enda kravet är att de har svart/mörk färg.
 Kvällstid gäller civila kläder förutom den dag som vi har stor show.
 Sitt handinstrument tar man med själv. Ljudanläggningar, trummor, förstärkare och klaviaturinstrument hyr vi.

Som fältartist är det viktigt att vara beredd på allt och att ”gilla läget”. Det kan röra sig mellan att framföra hård och ösig rock för en ung målgrupp eller att framföra finstämda sånger för en mer mogen publik. Som fältartist måste man vara bred! Tänk därför till i god tid innan kursen. Det blir inte mycket tid över att repetera så det är viktigt att du förbereder dig genom att tänka ut vad du skulle vilja framföra och ta med texter, noter, ”ljudande exempel” eller eventuella arr för att underlätta för dina kollegor. Var beredd på att framföra låtar där förberedelsetiden är kort och att din grupps chef kanske ber dig spela/sjunga något som du inte är van vid. På fältartistkursen är det högt till tak och vi uppmanar alla att våga gå utanför sin ”comfort zone”.

Obs! Eftersom vi är många på samma plats som skall dela på ett ganska dåligt wifi-nätverk så tänk på att ta med musikexempel på format som inte kräver uppkoppling. Enligt kursgården så fungerar de flesta mobilnäten. I lektionslokalerna finns det trådbunden internetuppkoppling.
Har du önskemål eller funderingar över detta, så ring eller maila på utbildning@faltartisterna.se.

Till sist vill vi påminna om att närvaro HELA kursen, söndag 9 januari kl. 16.00 – lördag 15 januari kl. 08.00, är obligatorisk. Vid återbud, hör av er till någon av oss i kursledningen. Det ger oss möjligheten att eventuellt ta in någon från ”reservlistan”. Registrera även återbud på Försvarsutbildarna/Mina sidor.


Dessa blanketter skall läsas igenom:

Allmän info vid utbildning 2019-10-22(PDF)
Resehandbok Bil 2 Elever och instruktörer.pdf (PDF)
Uppförandekod Fältartister 2019

Förstudier:
Här nedan finns lite dokument att ladda hem för den som är intresserad av att förstudera lite:

Sjukvård:
  Akut omhändertagande Sida1
  Akut omhändertagande Sida2

Informationstjänst:
  Handbok sociala medier

Militära dokument:
 Formella grunder personligt uppträdande-2017

Obs! Om du av någon anledning inte kan hantera dokumenten så hör av dig till oss så skickar vi ut blanketterna på annat sätt.


Grundkurs Ånn 2022

Grundkursen är till för dig som vill kunna få tjänstgöra som fältartist i första hand nationellt. Efter att du gått fördjupningskurs så finns möjligheten att du kan bli uttagen till utlandstjänstgöring.

Veckan kommer att bestå av lektioner som fältartisternas historia, insatser, informationstjänst, värdegrund, sjukvård, backspegelsamtal, exercis samt vapentjänst. På kvällarna kommer alla att delas in i grupper som skall se till att det sätts ihop en show på c:a en timme och efter den är det öppen scen.

Veckan kommer att bli väldigt intensiv, långa dagar med tidiga morgnar och sena kvällar så vi rekommenderar inte att ni sätter gig samma kväll ni kommer hem från kursen.

GK Resebeställningsblankett Fältartist grundkurs v 2(PDF)

VIKTIGT! Glöm nu inte att omgående gå in och bekräfta din plats samt besvara svarsenkäten på Försvarsutbildarna/Mina sidor samt att direkt beställa din resa med bifogad Resebeställningsblankett (Obs! Resebeställningsblanketten är kopplad till respektive kurs och finns därför bifogad under varje kursbeskrivning).

Länk till Mina sidor: https://crm.forsvarsutbildarna.se/pages/minasidor/onepage.aspx
När du är inloggad hittar du svarsenkäten under fliken Ansökningsstatus och där finns sedan en Svara-knapp kopplad till denna kurs.


Fördjupningskurs Ånn 2022

Fördjupningskursen är för dig som gått en grundkurs och vill fördjupa kunskaperna. Efter genomförd fördjupningskurs så finns möjligheten att kunna bli uttagen till utlandstjänst.

Veckan kommer att bestå av lektioner som informationstjänst, värdegrund, folkrätt, sjukvård, exercis, backspegelsamtal, skyddstjänst, eskortövning samt försvarsupplysning. På kvällarna kommer alla att delas in i grupper som skall se till att det sätts ihop en show på c:a en timme och efter den är det öppen scen.

Veckan kommer att bli väldigt intensiv, långa dagar med tidiga morgnar och sena kvällar så vi rekommenderar inte att ni sätter gig samma kväll ni kommer hem från kursen.

FK Resebeställningsblankett Fältartist fördjupning v 2(PDF)

Obs! Om du av någon anledning inte kan hantera dokumentet så hör av dig till oss så skickar vi ut blanketterna på annat sätt.

VIKTIGT! Glöm nu inte att omgående gå in och bekräfta din plats på kursen, besvara svarsenkäten på Försvarsutbildarna Mina sidor samt att direkt beställa din resa med bifogad Resebeställningsblankett.

Länk till Mina sidor: https://crm.forsvarsutbildarna.se/pages/minasidor/onepage.aspx
När du är inloggad hittar du svarsenkäten under fliken Ansökningsstatus och där finns sedan en Svara-knapp kopplad till denna kurs.


Repetitionskurs Ånn 2022

Repetitionskursen är för dig som redan gått Grundkurs & Fördjupningskurs och som vill underhålla dina kunskaper inom fältartisteriet. Vi rekommenderar att man går repetitionskursen minst en gång vart 5:e år för att bibehålla sina kunskaper och följa med i förändringar som sker i förbundet.

Veckan kommer att bestå av lektioner som informationstjänst, värdegrund, folkrätt, sjukvård, exercis, backspegelsamtal, eskortövning, skyddstjänst, samt försvarsupplysning. Repetitionskursen kommer att följa med grundkursen i vissa moment och fördjupningskursen i andra moment. På kvällarna kommer alla att delas in i grupper som skall se till att det sätts ihop en show på c:a en timme och efter den är det öppen scen.

Veckan kommer att bli väldigt intensiv, långa dagar med tidiga morgnar och sena kvällar så vi rekommenderar inte att ni sätter gig samma kväll ni kommer hem från kursen.

RK Resebeställningsblankett Fältartist repetition v 2(PDF)

Obs! Om du av någon anledning inte kan hantera dokumentet så hör av dig till oss så skickar vi ut blanketterna på annat sätt.

VIKTIGT! Glöm nu inte att omgående gå in och bekräfta din plats på kursen, besvara svarsenkäten på Försvarsutbildarna Mina sidor samt att direkt beställa din resa med bifogad Resebeställningsblankett (Obs! Resebeställningsblanketten är kopplad till respektive kurs och finns därför bifogad under varje kursbeskrivning).

Länk till Mina sidor: https://crm.forsvarsutbildarna.se/pages/minasidor/onepage.aspx
När du är inloggad hittar du svarsenkäten under fliken Ansökningsstatus och där finns sedan en Svara-knapp kopplad till denna kurs.


Fältregissörskurs Ånn 2020

Fältregissörskursen är för dig som är fältregissör – utsedd av fältartisternas styrelse.

Vi kommer under kursveckan gå igenom rutiner och riktlinjer fältregissören har att utgå ifrån för att genomföra tilldelade uppdrag, ledas i övningar för att utveckla kunskap om gruppdynamik och ledarskap.

Du kommer också ta del av de övriga kursernas musicerande och tillsammans i gruppen jobba fram torsdagens show, dessutom delta i de övriga kursernas arbete när möjlighet ges samt vara beredd att delge egna erfarenheter till de övriga kursdeltagarna om så önskas.

GK Resebeställningsblankett Fältartist grundkurs v 2(PDF)
Obs! GK och FRK använder denna kurs samma resebeställningsblankett).

Obs! Om du av någon anledning inte kan hantera dokumentet så hör av dig till oss så skickar vi ut blanketterna på annat sätt.

VIKTIGT! Glöm nu inte att omgående gå in och bekräfta din plats på kursen, besvara svarsenkäten på Försvarsutbildarna Mina sidor samt att direkt beställa din resa med bifogad Resebeställningsblankett.

Länk till Mina sidor: https://crm.forsvarsutbildarna.se/pages/minasidor/onepage.aspx
När du är inloggad hittar du svarsenkäten under fliken Ansökningsstatus och där finns sedan en Svara-knapp kopplad till denna kurs.