Inbjudan till

Försvarets Fältartisters

Förbundsstämma 2023

Fältartisternas ordinarie förbundsstämma äger rum söndagen den
19/3 kl 17.00, på Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm.
Efter stämman, medlemsinfo och försvarsupplysning bjuder vi
på tvårättersmiddag samt underhållning i bästa ”fältartistanda”.

Vi planerar även att live-sända stämman, vilken plattform som kommer användas
återkommer vi med. Röstberättigad är dock endast medlem som närvarar på plats.

Varmt välkommen!
Maria Almlöv, ordförande


Anmälan:

Senast ons 8/3 på anmalan@faltartisterna.se
Obs! Anmäl även eventuell specialkost.

Bjud in artistkollegor till eftersläppet!
Från kl. 21.00 är det eftersläpp. Det betyder att du som medlem välkomnas att
bjuda in nyfikna artistkollegor som vill veta mer om förbundet och är potentiella fältartister.
Anmälan till eftersläppet görs på samma mail som ovan, dvs
anmalan@faltartisterna.se

Ladda ner: (pdf)
Inbjudan Försvarets Fältartister Förbundsstämma 2023
VB stämma 23
Föredragningslista Fältartisternas förbundsstämma 2023
Försvarets Fältartister_Verksamhetsberättelse 2022
Protokoll Fältartisternas föreningsstämma 2022