Korea

Korea 2017 (Korea)

För första gången någonsin har en grupp Fältartister tjänstgjort i Sydkorea. Fältregissör Johannes Kotschy har satt ihop en grupp med uppgiften att underhålla och personalvårda enheterna där. Försvarsmakten har 5st anställda officerare med familjer i området. Dessa är stationerade där minst 1 år, för de flesta av dem längre än […]

Read More