Djibouti

ME03 (Djibouti / Adenviken)

En fältartistgrupp under ledning av fältregissör Mats Hermansson tjänstgör just nu hos Marinens förband ME03 i Adenviken. Medlemmarna i gruppen är: Mats Hermansson – fältregissör, klaviatur Fredrik Willstrand – sång Nina Söderquist – sång Nicklas Thelin – gitarr, sång Joel Fridorff – gitarr, klaviatur, sång Jappe Petersson – bas Andreas […]

Read More