En viktig del i ett fältartistuppdrag är att skriva dagbok. Många nära anhöriga, vänner och kollegor är intresserade av att läsa om vad som händer under ett fältartistuppdrag. Att skriva dagbok är också ett sätt att stanna upp och tänka efter vad som hänt för de fältartister som är ute i internationell tjänst.